Ogólnopolska konferencja naukowa
"Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Praktyka walki informacyjnej"

 

Gorzów Wielkopolski, 13.12.2021 r.
O konferencji

Niebywałe dotąd tempo wzrostu rozmiarów zasobów informacyjnych, dzięki możliwościom jakie przyniosły ze sobą przeobrażenia technologiczne określane mianem rewolucji cyfrowej, a jednocześnie redefinicja systemu komunikacji medialnej, sprawiły, iż znana zapewne od zarania dziejów, choć definiowana od niedawna, walka informacyjna, staje się podstawowym obszarem konfrontacji na różnych płaszczyznach rywalizacji o skuteczną realizację własnych interesów. Zarówno dla podmiotów państwowych, jak i wszelkich innych organizacji o charakterze ponadpaństwowym, czy wewnątrzpaństwowym.

Próby zdominowania infosfery, albo przynajmniej jej, mniej lub bardziej, hermetycznych obszarów, mogą prowadzić, i jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, prowadzą do zaburzania procesów demokratycznych, krępowania wolnej debaty publicznej, manipulacyjnie wpływają na postawy obywateli, dezintegrując i antagonizując społeczeństwa. Stanowią także oczywiste zagrożenie dla pozycji i bytu wszelkich innych organizacji uderzając w ich wizerunek i autorytet.

Czy można się temu przeciwstawić? W jaki sposób ewoluują metody i narzędzia walki informacyjnej? Jak się bronić, by zneutralizować lub przynajmniej zminimalizować jej negatywne konsekwencje?

Między innymi na te pytania będziemy próbować odpowiedzieć w trakcie naszej konferencji. Za jej pośrednictwem pragniemy stworzyć forum wymiany poglądów w tym zakresie, skłonić do refleksji, a może także prognozując zmiany na polu walki informacyjnej, sugerować potencjalne narzędzia i mechanizmy obrony przed ich negatywnym wpływem, podnosząc tym samym efektywność i racjonalizując podejmowane dotąd działania. Konferencja ma również na celu:

1) inicjowanie i podtrzymywanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktykami,

2) prowokowanie debaty nad bieżącymi problemami i zagrożeniami towarzyszącymi walce informacyjnej oraz nad kształtowaniem skutecznego potencjału obronnego w tym zakresie, a także

3) podsumowanie efektów dotychczasowych badań oraz zaprezentowanie analiz, wniosków, ocen i propozycji odnoszących się do problematyki konferencji w formie publikacji.

Patronat honorowy

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Jej Magnificencja Rektor
Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Organizatorzy

Wydział Administracji
i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii im. Jakuba z Paradyża

Pracownia Badań nad Zagrożeniami Asymetrycznymi i Hybrydowymi
Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych
i Europejskich

Wydział Humanistyczny
Akademii im. Jakuba z Paradyża

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

PTNP Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

PTSE Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Ośrodek Dabaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Ośrodek Dabaty Międzynarodowej
w Gorzowie Wielkopolskim

Sponsorzy

Jupiter-19

Jupiter-19

Udział w konferencji

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 30 listopada 2021 r. za pomocą poniższego formularza.

Zgłoszenie powinno zawierać dane autora, afiliację, tytuł wystąpienia i abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami).

Udział w konferencji i wygłoszenie referatu są bezpłatne.

Referenci zainteresowani opublikowaniem rozdziału za 20 pkt. w monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża ponoszą opłatę w wysokości 250 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Akademii im. Jakuba z Paradyża w Santander Bank Polska nr rachunku 13150014161214100107300000, w tytule: "Komunikacja".

Formularz rejestracyjny:

W celu rejestracji zgłoszenia na konferencję prosimy o wypełnienie poniższych danych.

Rada naukowa

dr hab. Kazimierz Kraj prof. AJP – przewodniczący, Akademia im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz prof. WSzP, Wyższa Szkoła Policji
dr hab. Łukasz Jureńczyk prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr hab. Agnieszka Niekrewicz prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr hab. Andrzej Nowosad, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Beata Orłowska prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr hab. Jerzy Rossa prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr hab. Dariusz K. Sikorski prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Krzysztof Wasilewski prof. PK, Politechnika Koszalińska
dr hab. Zdzisław Śliwa prof. BDC, Baltic Defence College

Komitet organizacyjny

dr Juliusz Sikorski – przewodniczący, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr Tomasz Marcinkowski – sekretarz, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr Grzegorz Klein, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr Joanna Lubimow, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr Andrzej Skwarski, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr Waldemar Zakrzewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża
mgr inż. Marek Kannchen, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Program konferencji
Komunikacja, dezinformacja, propaganda - program konferencji Komunikacja, dezinformacja, propaganda - program konferencji Komunikacja, dezinformacja, propaganda - program konferencji Komunikacja, dezinformacja, propaganda - program konferencji Komunikacja, dezinformacja, propaganda - program konferencji

 

Program konferencji w wersji pdf do pobrania tutaj

Miejsce konferencji

Konferencja zorganizowana on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.