Międzynarodowa konferencja naukowa

"Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Ekosystem walki informacyjnej"

 

Gorzów Wielkopolski
25-26 maja 2023 roku

O konferencji

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Polska), Bałtyckie Kolegium Obrony w Tartu (Estonia), Uniwersytet w Tartu (Republika Estońska), Estońska Akademia Wojskowa w Tartu (Estonia), Talliński Uniwersytet Technologiczny (TalTech) (Estonia), Instytut Administracji Publicznej i Polityki Społecznej
na Wydziale Polityki Publicznej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy) oraz Katedra Filozofii
i Religioznawstwa Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenki (Ukraina) mają przyjemność
i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Ekosystem walki informacyjnej”, która dobędzie się
w dniach 25 i 26 maja 2023 za pośrednictwem platformy Teams. Językami konferencji są język polski i angielski.

W trakcie konferencji pragniemy zastanowić się nad tym, jak środowisko informacyjne i zachodzące w nim procesy komunikacji społecznej ewoluują pod wpływem kryzysów oraz jak rozwój narzędzi, metod i technik walki informacyjnej wpływa na jej skuteczność i jak te kryzysy generuje. Szczególnie opowiadamy się za rozpatrywaniem tych problemów w kontekście geopolityki mocarstw, konfliktów zbrojnych i wykorzystania w nich propagandy, decepcji, dezinformacji i intoksykacji. Chcemy także zastanowić się nad sposobami i metodami skutecznego rozwijania odporności społecznej
na negatywne oddziaływanie informacyjne.

Celem konferencji jest również zainicjowanie i podtrzymanie współpracy naukowców reprezentujących różne ośrodki badawcze, w tym wymiana wiedzy i doświadczeń.

Patronat honorowy

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Jej Magnificencja Rektor
Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Organizatorzy

Wydział Administracji
i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii im. Jakuba z Paradyża (Polska)

Bałtyckie Kolegium Obrony w Tartu (Estonia)

Uniwersytet w Tartu (Estonia)

Estońska Akademia Obrony (Estonia)

Talliński Uniwersytet Technologiczny (Estonia)

Instytut Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, Wydział Polityki Publicznej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy)

Katedra Filozofii i Religioznawstwa Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenki (Ukraina)

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Bałtyckie Kolegium Obrony w Tartu Uniwersytet w Tartu Estońska Akademia Obrony Talliński Uniwersytet Technologiczny Instytut Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, Wydział Polityki Publicznej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Katedra Filozofii i Religioznawstwa Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenki

Udział w konferencji

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: jsikorski@ajp.edu.pl

Udział w konferencji i wygłoszenie referatu są bezpłatne.

Miejsce: MS Teams

Języki konferencji: polski i angielski

Zgłoszenia czynnego udziału w Konferencji przesyłać należy do dnia 30 kwietnia 2023 wraz,
w przypadku wystąpienia w języku polskim, z tytułem wystąpienia po polsku i angielsku oraz jego streszczeniem w obu językach (200-250 słów) lub w przypadku wystąpienia w języku angielskim,
z tytułem wystąpienia i streszczeniem w języku angielskim (200-250 słów).

Informację zwrotną o zakwalifikowaniu zgłoszenia do wystąpienia przekazana zostanie zainteresowanym w terminie do dnia 5 maja 2023. Czas wystąpienia 15 minut.

Zgłoszenie udziału biernego przesyłać można do 20 maja 2023 r.

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (Polska)

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (Polska)

Akademickie Centrum Studiów
Niemcoznawczych i Europejskich (Polska)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)

Zespół dydaktyczno-naukowy Katedry Prawa i Integracji Europejskiej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP realizujący projekt "Between hate and equality: the EU as a guard of human rights and non-discrimination" (EUHatEq)

Zespół naukowy realizujący projekt badawczy
"Komunikacja środowiskowa w warunkach globalnych zagrożeń (2020-2022)" w ramach "Programu rozwoju nowych zespołów naukowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego" #ENVCRE (Polska)

 
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim    Bałtyckie Kolegium Obrony w Tartu    Krakowska Akademia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego    Estońska Akademia Obrony
Sponsor
Mindata Sp. z o.o. Warszawa

Rada naukowa

prof. AJP dr hab. Kazimierz Kraj, Akademia im. Jakuba z Paradyża – przewodniczący
prof. WSPol dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet Adama Mickiewicza
dr hab. Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Agnieszka Demczuk, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. UJ dr hab. Łukasz Gacek, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. Tanel Kerikmäe, Talliński Uniwersytet Technologiczny (TalTech)(Estonia)
prof. KAAFM dr hab. Marcin Lasoń, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Holger Mölder, Talliński Uniwersytet Technologiczny (Estonia)
dr hab. Andrzej Nowosad, Uniwersytet Jagielloński
prof. AJP dr hab. Beata Orłowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Iwan Ostaszczuk, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki (Ukraina)
dr Vladimir Sazonov, Estońska Akademia Wojskowa, Uniwersytet w Tartu (Estonia)
prof. UG dr hab. Dariusz K. Sikorski, Uniwersytet Gdański
prof. AJP dr hab. Aleksandra Szczerba, Akademia im. Jakuba z Paradyża
dr hab. płk rez. Zdzisław Śliwa, Bałtyckie Kolegium Obrony w Tartu (Estonia)
doc. dr inż. Pavel Tuleja, Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy)
dr Lukáš Vomlela, Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy)
prof. dr hab. Józef Tymanowski, Konsul Generalny RP w Ałmaty (Kazachstan)
prof. AJP dr Halina Uchto, Akademia im. Jakuba z Paradyża

 


 
 

Komitet organizacyjny

dr Juliusz Sikorski – przewodniczący
dr Tomasz Marcinkowski – sekretarz
dr Anna Chabasińska
dr Andrzej Skwarski
mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

Miejsce konferencji

Konferencja zorganizowana on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.